Kancelaria Notarialna w Wrocławiu - usługi notarialne - pomoc prawna


Kancelaria notarialna Wrocław

Notariusz Anny Borzemskiej - Wiliczkiewicz wśród bardzo wielu spraw zajmuje się też sprawami sprzedaży lub darowizny działki. Klienci, którzy chcą załatwić taką sprawę muszą mieć przy sobie: dowody osobiste lub paszporty stron, odpis zwykły z księgi wieczystej, podstawę nabycia, zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się stron z obowiązku podatkowego, wpis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy, wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ, czy nieruchomość znajduje się na terenie rewitalizacji lub nie należy do lasu.

Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz
ul. Gwiaździsta 16 / 1
53-413Wrocław
dolnośląskie
tel.:786929511
WWW:
2020 - All rights reserved ©